Znajdź w serwisie

BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ

Europe-Mountains.com zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie za sobą z korzystanie z Internetu, w szczególności przy okazji udostępniania przez użytkowników swoich danych osobowych. Europe-Mountains.com, za pomocą działu zajmującego się technologią informacyjną (dział IT), zapewnia bezpieczeństwo każdemu użytkownikowi (danych) odwiedzającemu i korzystającego z usług naszego serwisu.

Zbieranie (przetwarzanie) danych klientów

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych. W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Pragniemy również przekazać poniższe informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest eTravel S.A., kontakt: Al.Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, +48 22 482 01 95, rodo@etravel.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych: Mirosław Bohun, ul. 10 Lutego 16, 81-364 Gdynia, tel. +48 22 492 0805, rodo@etravel.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  1. realizacja zleceń na usługi turystyczne
  2. realizacja działań promocyjnych i marketingowych
  3. dystrybucja komunikatów
  4. realizacja prawnych zobowiązań administratora
 4. Administrator może również przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Odbiorcami danych osobowych, którym Administrator udostępnia lub powierza dane są podmioty trzecie, w ramach kategorii odbiorców takich jak: pośrednicy i dostawcy turystyczni, linie lotnicze, sieci hotelowe, hotele, wypożyczalnie samochodów, dostawcy usług kolejowych, armatorzy, firmy świadczące usługi przewozów osobowych, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy systemów rezerwacyjnych, pośrednicy wizowi, instytucje finansowe uczestniczące w obsłudze płatności, spółki zależne grupy kapitałowej eTravel i inne niezbędne do realizacji zleceń.
 6. Dane osobowe zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy jeśli wymagać tego będzie złożone zlecenie na realizację usługi turystycznej.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od daty realizacji ostatniego zlecenia. Po tym terminie zostanie wykonane ich usunięcie lub anonimizacja (zaszyfrowanie uniemożliwiające identyfikację właściciela danych).
 8. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
 9. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Właścicielowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od upoważnionej przez niego strony trzeciej.
 12. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym realizacji zlecenia na rezerwację i zakup usług turystycznych. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator nie ma możliwości wykonania zlecenia.

W przypadku, gdy klient wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych pochodzących od EuropeMountains.com (tzw. mailing), jego imię, nazwisko i adres e-mail będą wykorzystywane do wysyłania mu informacyjnych oraz promocyjnych wiadomości elektronicznych. Klient w każdej chwili, w dowolnym momencie, może cofnąć zgodę na otrzymywanie mailingu.

Dane kart kredytowych
Posiadanie karty kredytowej jest niezbędne do tego, aby klient mógł dokonać skutecznej rezerwacji. Jednakże, EuropeMountains.com ani Operator nie przetwarza danych kart kredytowych klientów. EuropeMountains.com otrzymuje jedynie informacje o tym czy transakcja płatnicza się powiodła - w serwisach informatycznych Operatora nie są przetwarzane jakiekolwiek dane użytkownika związane i podane w trakcie transakcji.

EuropeMountains.com korzysta z usług eCARD S.A. z siedzibą w Gdańsku - profesjonalnego podmiotu zajmującego się bezgotówkowym rozliczaniem transakcji płatniczych, lidera w akceptacji płatności online. W ramach oferowanej przez eCARD S.A. usługi 3D, EuropeMountains.com przekierowywuje do bezpiecznej strony płatności zarządzanej przez eCARD S.A. Po dokonaniu płatności, klient zostaje z powrotem przeniesiony do serwisu internetowego EuropeMountains.com.

Dane karty kredytowej klienta wykorzystywane są przez eCARD S.A. jedynie na potrzeby pobrania środków z tytułu płatności.

Śledzenie wykorzystania serwisu

EuropeMountains.com używa poprzez swój serwis internetowy plików cookies, aby umożliwić użytkownikom pełną funkcjonalność serwisu internetowego.

Pliki cookies są widoczne tylko dla EuropeMountains.com i tylko EuropeMountains.com może odczytać informacje w nich zawarte, przypisane danemu Użytkownikowi - pliki te są bezpieczne, bezinwazyjne dla użytkownika (użytkownik może je w dowolnej chwili skasować z nośnika danych). Wymiana danych odbywająca się w ten sposób jest w pełni bezpieczna i niedostępna dla osób trzecich.

EuropeMountains.com śledzi zachowania użytkowników na swoim serwisie internetowym, właśnie za pośrednictwem plików cookies oraz systemu analityki internetowej dostarczanej przez Google Analytics - http://www.google.com/analytics/.

Wykorzystanie oprogramowania analitycznego, pozwala EuropeMountains.com jeszcze lepiej zrozumieć jak użytkownicy korzystają z serwisu internetowego EuropeMountains.com, a tym samym poprawić jej funkcjonalność. Dane analityczne pobieramy za pomocą plików cookies - efektywnej metody pozyskiwania danych, która jednocześnie zapewnia anonimowość użytkownika.

Do promocji serwisu EuropeMountains.com poprzez systemy informatyczne wykorzystywany jest program reklamowy Remarketing oferowany w ramach usługi Google Adwords, który pozwala śledzić reklamami użytkownika po całym internecie. Remarketing działa w oparciu o konfigurację systemu Google Analytics, Google Adwords oraz informacje, jakie Google przechowuje o użytkowniku.

EuropeMountains.com wyjaśnia, iż w ramach programu Remarketing prezentuje reklamy użytkownikom, które szczegółowo określają usługi świadczone przez EuropeMountains.com. Wykorzystywane są zarówno reklamy tekstowe, jak i bannery oraz interaktywne formy reklamy. EuropeMountains.com eksploruje użytkownika reklamami - jak najbardziej to możliwe, dopasowanymi do sekcji EuropeMountains.com - które klient odwiedził, np. jeśli klient oglądał hotel (obiekt noclegowy) w Zell am See w Austrii, EuropeMountains.com będzie mu prezentować podobne obiekty w Austrii - natomiast w reklamach nie zostaną wyświetlone obiekty we Włoszech.

EuropeMountains.com nie wymaga dla świadczenia usług czy korzystania z serwisu zgody użytkownika na obserwację czy też promocję serwisu poprzez wymienione systemy informatyczne - użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z obserwacji oraz reklam (promocji) EuropeMountains.com dokonywanych w wyżej opisany sposób.

Dokładnie informacje o użytkowniku oraz opis sposobu dokonania całkowitej rezygnacji z reklam jest dostępny pod adresem: http://goo.gl/iVK2H.
Użytkownik może zrezygnować z obserwacji poprzez instalację odpowiedniej, bezpłatnej wtyczki do przeglądarki internetowej - wtyczka jest dostępna pod adresem: http://goo.gl/4WbtC.

Wirusy i złośliwe oprogramowanie
Serwis internetowy EuropeMountains.com nie zawiera żadnych wirusów, koni trojańskich ani żadnego innego rodzaju złośliwego oprogramowania mającego na celu uszkodzenie komputera użytkowników lub nielegalne jego wykorzystanie. Pracownicy działu IT EuropeMountains.com na bieżąco monitorują i dokładają starań, aby wizyta i korzystanie z usług EuropeMountains.com była dla jego użytkowników całkowicie bezpieczna.

Rejestracja zbioru przetwarzanych danych osobowych
EuropeMountains.com informuje, że przetwarza dane osobowe klientów (użytkowników) zgodnie z wymogami ustawowymi i dokonał zgłoszenia zbioru danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych.

Polityka Cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394089, NIP: 5213614786, REGON 144414773, kapitał zakładowy 1.520.000 zł, opłacony w całości.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.